Mitä, jos vaihdan työnantajaa kesken sopimuskauden? Tai jos työsuhteeni päättyy?

Mikäli työntekijä vaihtaa työnantajaa kesken sopimuskauden, selvitetään, onko uudella työnantajalla käytössä verovapaata polkupyöräetua joko Suomen Työsuhdepyörän kautta tai jonkun muun palveluntarjoajan kautta. Lähtökohdallisesti tällaisessa tilanteessa pyritään siihen, että työsuhdepyörä vuokrasopimus siirtyy uudelle työnantajalle työntekijän mukana, heidän tarjoaman toimintamallin mukaan.

Yrityksellä on myös vaihtoehtona joko nimetä kyseiselle työsuhdepyörä vuokrasopimukselle uusi työntekijä, kenen alla sopimus jatkuu normaalisti sopimuskauden loppuun asti tai nimetä vuokrasopimus yhteiskäyttöpyöräksi, jolloin verotusarvo ei kohdistu suoraan kenellekään. Molemmissa tapauksissa vuokrasopimus jatkuu sopimuskauden loppuun asti ilman muutoksia ja vuokrasopimuksen käyttäjä on oikeutettu sopimuksen päättyessä työsuhdepyörän lunastusvalintaan.

Tarjoamme yrityksille työntekijän ja työnantajan välisen sopimus pohjan, jonka yritys saa helposti muokattua koskemaan omaa pyöräetupolitiikkaansa ja sovittua työntekijän kanssa jo valmiiksi, miten toimitaan eri tilanteissa, jos työntekijän työsuhde päättyy sopimuskauden aikana. Yksittäinen vuokrasopimus on mahdollista keskeyttää työnantajan toimesta, mikäli työntekijän työsuhde päättyy kesken sopimuskauden, ja tällöin on hyvä valmiiksi sopia, miten keskeytyksestä aiheutuva loppulaskun maksusta sovitaan. Mikäli vuokrasopimus keskeytetään, on keskeytyksestä aiheutuvan loppulaskun maksajalla ensisijainen oikeus lunastaa pyörä keskeytyksen jälkeen ja pyörän lunastushinta on keskeytystilanteissa sama kuin mikä lunastushinta olisi ollut sopimuksen päättyessä