Mitä jos palkanmaksuni keskeytyy? Jos minut lomautetaan tai hän jää palkattomalle vapaalle?

Työnantaja ei ole velvollinen tarjoamaan luontaisetuja lomautuksen tai palkattoman vapaan ajalta. Työnantaja voi määritellä, että työntekijä saa pitää verovapaan polkupyöräedun lomautuksen tai palkattoman vapaan aikana, jolloin palkanmaksun keskeytymisen vuoksi työnantaja voi periä maksun työntekijältä jälkikäteen.